Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1.Całkowity budżet...
art. 4    1.W przypadku gdy ...
art. 5    W przypadku, gdy l...
Rozdział 2 Poziomy odpła...
art. 6    1.Ustala się kateg...
art. 7    1.Ustala się urzęd...
art. 8    Urzędowe ceny zbyt...
art. 9    1.Świadczeniodawca...
Rozdział 3 Kryteria twor...
art. 10    1.Refundowany może...
art. 11    1. Objęcie refund...
art. 12    Minister właściwy ...
art. 13    1.Minister właściw...
art. 14    1.Minister właściw...
art. 15    1.Minister właściw...
art. 16    W przypadku, gdy w...
Rozdział 4 Komisja Ekonom...
art. 17    1. Przy ministrze ...
art. 18    1. Do zadań Komisj...
art. 19    1. Rozpatrując wni...
art. 20    1. Członkowie Komi...
art. 21    1. Nie można być j...
art. 22    1. Działalność Kom...
art. 23    1. Minister właści...
Rozdział 5 Tryb podejmow...
art. 24    1.Wnioskodawca moż...
art. 25    Wniosek, o którym ...
art. 26    Wniosek, o którym ...
art. 27    Wniosek, o którym ...
art. 28    Wniosek, o którym ...
art. 29    Wniosek, o którym ...
art. 30    1. Wymagania, o kt...
art. 31    1.Wnioski, o który...
art. 32    1.Za złożenie wnio...
art. 33    1.Minister właściw...
art. 34    1.W przypadku gdy ...
art. 35    1.Kopię wniosku, o...
art. 36    Wniosek, o którym ...
art. 37    1.Minister właściw...
art. 38    1.Świadczeniobiorc...
art. 39    1.Lek nieposiadają...
Rozdział 6 Apteki i osob...
art. 40    1.Jeżeli jest to n...
art. 41    1. W celu realizac...
art. 42    1.Podmiotowi prowa...
art. 43    1.Apteka w celu re...
art. 44    1.Osoba wydająca l...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl