Art. 1    W ustawie z dnia 6...
Art. 2    Postępowania w spr...
Art. 3    1. Nie przeprowadz...
Art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl