Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Użyte w ustawie...
art. 3    Odpowiedzialność f...
art. 4    W sprawach nieureg...
Rozdział 2 Zasady odpowie...
art. 5    Funkcjonariusz pub...
art. 6    Przez stwierdzenie...
Rozdział 3 Postępowanie
art. 7    1. W terminie 14 d...
art. 8    1. Postępowanie są...
art. 9    1. Odszkodowanie, ...
Rozdział 4 Przepisy karne...
art. 10    1. Kto, będąc kier...
Rozdział 5 Zmiany w przep...
art. 11    W ustawie z dnia 1...
art. 12    W ustawie z dnia 1...
art. 13    W ustawie z dnia 2...
art. 14    W ustawie z dnia 3...
art. 15    W ustawie z dnia 1...
art. 16    Przepisy ustawy st...
art. 17    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl