Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    Ukończenie przed d...
Art. 4    1. Wydane przed dn...
Art. 5    Dotychczasowe prze...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl