Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. W odniesieniu ...
art. 4    1. Substancjami ni...
Rozdział 2 Inspektor do s...
art. 5    Tworzy się central...
art. 6    1. Inspektora powo...
art. 7    Stanowisko Inspekt...
art. 8    1. Informację o na...
art. 9    1. Nabór na stanow...
art. 10    1. Z przeprowadzo...
art. 11    Do decyzji i posta...
art. 12    1. Do zadań Inspek...
art. 13    1. Szczegółowe zad...
art. 14    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Informowanie o...
art. 15    1. Osoba fizyczna ...
Rozdział 4 Badania substa...
art. 16    1. W przypadku gdy...
Rozdział 5 Klasyfikacja, ...
art. 17    Producenci, import...
Rozdział 5 Klasyfikacja, ...
art. 18    Producenci, import...
art. 19    1. Opakowania subs...
art. 20    1. Opakowania subs...
art. 21    1. Pojemniki i zbi...
art. 22    1. Opakowania subs...
art. 23    W przypadku uznani...
art. 24    1. Zabroniona jest...
art. 25    Producent, importe...
art. 26    1. Minister właści...
art. 27    1. Jeżeli istnieją...
art. 28    1. Jeżeli istnieją...
Rozdział 6 Przepisy o nad...
art. 29    Nadzór nad przestr...
art. 30    Organy wymienione ...
Rozdział 7 Przepisy karne...
art. 31    Kto wbrew decyzji ...
art. 32    1. Kto wbrew przep...
art. 33    1. Kto wbrew przep...
art. 34    1. Kto bez uzyskan...
art. 35    1. Producent w ro...
art. 36    1. Kto wbrew ogran...
art. 37    Producent, importe...
art. 38    Rejestrujący, któr...
art. 39    Producent, importe...
art. 40    Dalszy użytkownik,...
art. 41    Producent, importe...
art. 42    Kto wbrew przepiso...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl