Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    Ustawa określa: ...
art. 2    Przepisy ustawy ni...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 4    Do postępowań w sp...
Rozdział 2 Produkty rybne...
art. 5    1. Kontrola produk...
art. 6    1. Organy i jednos...
art. 7    1. Minister właści...
art. 8    1. Umieszczenia oz...
art. 9    1. W przypadku otr...
Rozdział 3 Kodeksy dobrej...
art. 10    1. Kodeks dobrej p...
art. 11    1. Minister właści...
art. 12    Podmiot, który opr...
Rozdział 4 Rejestr przeds...
art. 13    1. Do skupu wprowa...
art. 14    1. Wpisu do rejest...
art. 15    1. Przedsiębiorca ...
art. 16    Minister właściwy ...
art. 17    1. Przedsiębiorca ...
Rozdział 5 Pierwsza sprze...
art. 18    1. Dokument sprzed...
art. 19    1. Dokument sprzed...
art. 20    Minister właściwy ...
art. 21    Okręgowy inspektor...
art. 22    1. Przedsiębiorca ...
art. 23    1.*) W przypadku g...
art. 24    1. Minister właści...
art. 25    1. Rejestry, o któ...
art. 26    1. Wniosek o uznan...
art. 27    1. Wystarczającą a...
art. 28    Minister właściwy ...
art. 29    Organizacja produc...
art. 30    1. Minister właści...
art. 31    1. W przypadku prz...
art. 32    1. Minister właści...
art. 33    1. Minister właści...
art. 34    1. Minister właści...
art. 35    Organizacja produc...
art. 36    1. Wniosek o uznan...
art. 37    1. Minister właści...
art. 38    Do cofania uznania...
art. 39    1. Wniosek o uznan...
art. 40    1. Minister właści...
art. 41    1. Minister właści...
art. 42    Minister właściwy ...
art. 43    1. Minister właści...
art. 44    1. Minister właści...
art. 45    Minister właściwy ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl