art. 1    W ustawie z dnia 2...
art. 2    Pracodawca wydaje ...
art. 3    Przepisy art. 97 §...
art. 4    Do okresu 30 dni, ...
art. 5    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl