Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    1. Sprawy wszczęte...
Art. 3    1. Z dniem wejścia...
Art. 4    W toczących się po...
Art. 5    1. Niezwłocznie po...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl