Art. 1    W ustawie z dnia 6...
Art. 2    1. Z dniem wejścia...
Art. 3    Z dniem wejścia w ...
Art. 4    Decyzje ministra w...
Art. 5    Do jednostki nie s...
Art. 6    1. Z dniem wejścia...
Art. 7    1. Z dniem 1 styc...
Art. 8    Wojewódzcy inspekt...
Art. 9    Komisja społeczna ...
Art. 10    Dotychczasowe prze...
Art. 11    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl