Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    Przepisu art. 182<...
Art. 3    Wymiar urlopu ojco...
Art. 4    1. Pracownik - ojc...
Art. 5    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl