Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    Rezerwy strategicz...
art. 4    Rezerwy strategicz...
art. 5    Rezerwy strategicz...
art. 6    W przypadkach uzas...
art. 7    Do decyzji wydawan...
Rozdział 2 Zasady opracow...
art. 8    1. Asortymenty rez...
art. 9    1. Projekt Program...
art. 10    1. Rada Ministrów,...
art. 11    1. Program jest pr...
art. 12    1. W budżecie pańs...
Rozdział 3 Tworzenie i pr...
art. 13    1. Minister właści...
art. 14    Minister właściwy ...
art. 15    Agencja przechowuj...
art. 16    1. Agencja może od...
art. 17    1. W przypadkach, ...
Rozdział 4 Zasady udostęp...
art. 18    1. Minister właści...
art. 19    1. Agencja jest ob...
art. 20    1. Minister właści...
art. 21    Prezes Agencji opr...
Rozdział 5 Likwidacja rez...
art. 22    1. Likwidacji reze...
art. 23    1. W przypadku gdy...
art. 24    Prezes Agencji opr...
art. 25    1. Minister właści...
Rozdział 6 Zadania i orga...
art. 26    1. Tworzy się Agen...
art. 27    Do zadań Agencji n...
art. 28    1. Agencja działa ...
art. 29    1. Organem Agencji...
art. 30    1. Stanowisko Prez...
art. 31    1. W skład Agencji...
art. 32    1. Nabór kandydató...
art. 33    Informacje o kandy...
art. 34    1. Termin składani...
art. 35    1. Informację o wy...
art. 36    Jeżeli stosunek pr...
Rozdział 7 Gospodarka fin...
art. 37    1. Agencja prowadz...
art. 38    1. Podstawą gospod...
art. 39    1. Agencja może, z...
art. 40    1. Należności i wi...
art. 41    1. Na wniosek dłuż...
art. 42    1. Do umarzania, o...
art. 43    Agencja może dokon...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl