Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    1. Do czasu uzyska...
Art. 3    Egzamin rozpoczęt...
Art. 4    Do dnia 15 styczni...
Art. 5    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl