Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    1. Centralny Ośrod...
art. 2    Centralny Ośrodek ...
art. 3    Nadzór nad Central...
art. 4    Centralny Ośrodek ...
art. 5    Centralny Ośrodek,...
art. 6    Centralny Ośrodek ...
art. 7    1. Centralny Ośrod...
art. 8    Centralny Ośrodek ...
Rozdział 2 Organy i organ...
art. 9    1. Organem Central...
art. 10    1. Stanowisko dyre...
art. 11    1. Działalnością o...
art. 12    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Gospodarka fin...
art. 13    1. Centralny Ośro...
art. 14    Rachunkowość Centr...
art. 15    1. Koszty funkcjon...
art. 15a    1.Centralny Ośrode...
art. 16    1. Centralny Ośro...
art. 17    1. Wydzierżawienie...
Rozdział 4 Przepisy prz...
art. 18    1. Z dniem 1 stycz...
art. 19    1. Pracownicy Cent...
art. 20    Dyrektor Centralne...
art. 21    W ustawie z dnia 2...
art. 22    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl