Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    Osobom, które były...
Art. 4    Dotychczasowe prze...
Art. 5    1. Do dnia 31 grud...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl