Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    W rozumieniu ustaw...
art. 3    Do postępowań spra...
art. 4    1. Informacje niej...
Rozdział 2 Klasyfikowan...
art. 5    1. Informacjom nie...
art. 6    1. Klauzulę tajnoś...
art. 7    1. Chronione bez w...
art. 8    Informacje niejawn...
art. 9    1. Odbiorca materi...
Rozdział 3 Organizacja ...
art. 10    1. ABW i SKW, nadz...
art. 11    1. Szef ABW pełni ...
art. 12    1. W zakresie niez...
art. 13    1. Kierownicy jedn...
art. 14    1. Kierownik jedno...
art. 15    1. Do zadań pełnom...
art. 16    Pracownikiem pionu...
art. 17    1. W przypadku stw...
art. 18    1. Minister Obrony...
Rozdział 4 Szkolenie w ...
art. 19    1. Szkolenie w zak...
art. 20    1. Szkolenie, o kt...
Rozdział 5 Bezpieczeńst...
art. 21    1. Dopuszczenie do...
art. 22    1. W zależności od...
art. 23    1. Pełnomocnik och...
art. 24    1. Postępowanie sp...
art. 25    1. Zwykłe postępow...
art. 26    1. Poszerzone post...
art. 27    1. Postępowanie sp...
art. 28    Postępowanie spraw...
art. 29    1. Po zakończeniu ...
art. 30    1. Organ prowadząc...
art. 31    1. Umorzenie postę...
art. 32    1. Na pisemny wnio...
art. 33    1. W przypadku gdy...
art. 34    1. Nie przeprowadz...
Rozdział 6 Postępowanie...
art. 35    1. Od decyzji o od...
art. 36    1. Prezes Rady Min...
art. 37    1. Od wydanej prze...
art. 38    1. Osobie sprawdza...
art. 39    1. Prezes Rady Min...
art. 40    Organ albo podmiot...
art. 41    1. Od decyzji o od...
Rozdział 7 Kancelarie t...
art. 42    1. Kierownik jedno...
art. 43    1. Organizacja pra...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl