art. 1    1. Ustawa określa...
art. 1a    1. Zadania i upra...
art. 2    1. Przepisy ustawy...
art. 2a    Ochronę i odbudowę...
art. 2b    1. Minister właś...
art. 2c    1. Jeżeli przepi...
art. 2d    1. Minister właś...
art. 3    1. Zezwoleń wymag...
art. 3a    1. Organem właści...
art. 3b    Minister właściwy ...
art. 3c    1. Minister właś...
art. 3d    Minister właściwy ...
art. 3e    1. W sprawach do...
art. 3f    Minister właściwy ...
art. 3g    1. Tworzy się ze...
art. 3h    1. Za wydanie ze...
art. 3i    Zabrania się: 1) ...
art. 4    1. Do chowu, hodow...
art. 4a    1. Uprawniony do ...
art. 4b    1. Zarybianie wó...
art. 5    Osoba dokonująca p...
art. 6    1. Uprawniony do r...
art. 6a    1. Operat rybacki ...
art. 6b    1. W uzasadnionyc...
art. 6c    1. Jeżeli uprawn...
art. 7    1. Za amatorski p...
art. 8    1. Zabrania się po...
art. 9    1. Ryby złowione ...
art. 10    1. Zabrania się: ...
art. 11    Zabrania się połow...
art. 12    1. Publiczne śródl...
art. 13    1. W miejscach szc...
art. 14    1. W ramach obwodu...
art. 15    1. Dyrektor region...
art. 16    Uprawniony do ryba...
art. 17    1. W szczególnie u...
art. 17a    1. Przegradzanie s...
art. 18    1. W obwodach ryba...
art. 19    1. W wypadku wystą...
art. 20    1. Rybackie narzę...
art. 21    Minister właściwy ...
art. 22    1. Tworzy się Pańs...
art. 23    1. W czasie wykony...
art. 23a    1. Strażnik Państw...
art. 24    1. Rada powiatu, n...
art. 25    1. Strażnikowi Spo...
art. 26    1. Minister właści...
art. 27    1. Uprawniony do ...
art. 27a    1. Kto: 1) do...
art. 27b    1. Kto: 1) do...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl