Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Sportem są wsze...
Rozdział 2 Kluby sportowe...
art. 3    1. Działalność spo...
art. 4    1. Szczególnym rod...
art. 5    Klub sportowy może...
art. 6    1. Kluby sportowe,...
Rozdział 3 Polski związek...
art. 7    1. W celu organizo...
art. 8    1. Członkiem polsk...
art. 9    1. Kadencja władz ...
art. 10    Osoba fizyczna lub...
art. 11    1. Wniosek o wyra...
art. 12    1. Polski związek ...
art. 13    1. Polski związek ...
art. 14    1. Członek kadry n...
art. 15    1. W sporcie, w kt...
Rozdział 4 Nadzór nad pol...
art. 16    1. Nadzór nad dzia...
art. 17    (uchylony).
art. 18    (uchylony).
art. 19    (uchylony).
art. 20    (uchylony).
art. 21    1. Minister właści...
art. 22    1. Jeżeli działaln...
art. 23    1. Sąd na wniosek ...
Rozdział 5 Narodowy ruch ...
art. 24    1. Polski Komitet ...
art. 25    1. Polski Komitet ...
art. 26    1. Polski Komitet ...
Rozdział 6 Wspieranie spo...
art. 27    1. Tworzenie warun...
art. 28    1. Klub sportowy, ...
art. 29    1. Minister właści...
art. 30    1. W jednostkach s...
art. 31    1. Jednostki samor...
art. 32    1. Minister właści...
art. 33    1. Osoby pobierają...
art. 34    1. Minister właści...
art. 35    1. Minister właści...
art. 36    1. Reprezentantom ...
Rozdział 7 Bezpieczeństwo...
art. 37    1. Zawodnik uczest...
art. 38    1. Zawodnik uczest...
art. 39    1. (uchylony) 2. ...
art. 40    1. (uchylony) 2. ...
Rozdział 8 Kwalifikacje z...
art. 41    1. Zorganizowane z...
art. 42    (uchylony)
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl