art. 1    Nieruchomości wymi...
art. 2    Nieruchomość położ...
art. 3    1. Stwierdzenie ...
art. 4    1. Za nieruchomo...
art. 5    1. Za nieruchomo...
art. 6    Odszkodowanie, o k...
art. 7    Koszty związane ze...
art. 8    Nabycie własności ...
art. 9    Ustawa wchodzi w ż...
ZAŁĄCZNIK
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl