Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zad...
art. 2    1. Członkowie izb ...
art. 3    1. Jednostkami org...
art. 4    1. Użyte w ustawie...
Rozdział 2 Zadania i zasad...
art. 5    Zadaniem samorządu...
art. 6    1. Lekarz zamierza...
art. 7    1. Skreślenie z li...
art. 8    Członkowie izby le...
art. 9    Członkowie izb lek...
art. 10    1. Na wniosek prze...
art. 11    1. Pracodawca bez ...
Rozdział 3 Organy izb leka...
art. 12    1. Organy izb leka...
art. 13    1. Członek organu ...
art. 14    1. Kadencja organó...
art. 15    1. Mandat członka ...
art. 16    1. Wybory organizu...
art. 17    1. Przeciwko ważno...
art. 18    Uchwały organów sa...
art. 19    1. Minister właści...
art. 20    Naczelna Izba Leka...
art. 21    Organami okręgowej...
art. 22    1. W okręgowym zje...
art. 23    1. Okręgowa rada l...
art. 24    Okręgowy zjazd lek...
art. 25    Okręgowa rada leka...
art. 26    1. W skład okręgow...
art. 27    Prezes okręgowej r...
art. 28    1. Przewodniczącem...
art. 29    1. Okręgowa komisj...
art. 30    1. Okręgowy sąd le...
art. 31    1. Okręgowy rzeczn...
art. 32    Wyboru: 1) prezes...
art. 33    1. Okręgowa komisj...
art. 34    Obsługę organizacy...
art. 35    Organami Naczelnej...
art. 36    Członek Naczelnej ...
art. 37    1. W Krajowym Zjeź...
art. 38    Krajowy Zjazd Leka...
art. 39    1. Naczelna Rada L...
art. 40    1. W skład Naczeln...
art. 41    Prezes Naczelnej R...
art. 42    1. Przewodniczącem...
art. 43    1. Naczelna Komisj...
art. 44    1. Naczelny Sąd Le...
art. 45    1. Naczelny Rzeczn...
art. 46    Wyboru: 1) Prezes...
art. 47    1. Krajowa Komisja...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl