Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    1. Przepisów rozpo...
Art. 3    1. Rozporządzenie ...
Art. 4    Do dnia wejścia w ...
Art. 5    1. W 2009 r. przew...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl