CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I ...
art. 1    § 1. Odpowiedzialn...
art. 2    Odpowiedzialności ...
art. 3    Kary oraz inne śro...
art. 4    § 1. Jeżeli w czas...
art. 5    Ustawę karną polsk...
art. 6    § 1. Czyn zabronio...
art. 7    § 1. Przestępstwo ...
art. 8    Zbrodnię można pop...
art. 9    § 1. Czyn zabronio...
art. 10    § 1. Na zasadach o...
art. 11    § 1. Ten sam czyn ...
art. 12    Dwa lub więcej zac...
Rozdział II Formy popełnie...
art. 13    § 1. Odpowiada za ...
art. 14    § 1. Sąd wymierza ...
art. 15    § 1. Nie podlega k...
art. 16    § 1. Przygotowanie...
art. 17    § 1. Nie podlega k...
art. 18    § 1. Odpowiada za ...
art. 19    § 1. Sąd wymierza ...
art. 20    Każdy ze współdzia...
art. 21    § 1. Okoliczności ...
art. 22    § 1. Jeżeli czynu ...
art. 23    § 1. Nie podlega k...
art. 24    Odpowiada jak za p...
Rozdział III Wyłączenie od...
art. 25    § 1. Nie popełnia ...
art. 26    § 1. Nie popełnia ...
art. 27    § 1. Nie popełnia ...
art. 28    § 1. Nie popełnia ...
art. 29    Nie popełnia przes...
art. 30    Nie popełnia przes...
art. 31    § 1. Nie popełnia ...
Rozdział IV Kary
art. 32    Karami są: 1) g...
art. 33    § 1. Grzywnę wymi...
art. 34    § 1. Jeżeli ustawa...
art. 35    § 1. Nieodpłatna,...
art. 36    § 1. (uchylony). ...
art. 37    Kara pozbawienia w...
art. 38    § 1. Jeżeli ustawa...
Rozdział V Środki karne
art. 39    Środkami karnymi s...
art. 40    § 1. Pozbawienie p...
art. 41    § 1. Sąd może orze...
art. 41a    § 1. Sąd może orze...
art. 41b    § 1. Sąd może orz...
art. 41c    § 1. Zakaz wstępu...
art. 42    § 1. Sąd może orze...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl