<< poprzednie
art. 202    § 1. Kto publiczni...
art. 203    Kto, przemocą, gro...
art. 204    § 1. Kto, w celu o...
art. 205    Ściganie przestęp...
Rozdział XXVI Przestępstwa...
art. 206    Kto zawiera małżeń...
art. 207    § 1. Kto znęca się...
art. 208    Kto rozpija małole...
art. 209    § 1. Kto uporczyw...
art. 210    § 1. Kto wbrew obo...
art. 211    Kto, wbrew woli os...
art. 211a    Kto, w celu osiągn...
Rozdział XXVII Przestępstw...
art. 212    § 1. Kto pomawia ...
art. 213    § 1. Nie ma przest...
art. 214    Brak przestępstwa ...
art. 215    Na wniosek pokrzyw...
art. 216    § 1. Kto znieważa ...
art. 217    § 1. Kto uderza cz...
art. 217a    Kto uderza człowie...
Rozdział XXVIII Przestępst...
art. 218    § 1. Kto, wykonują...
art. 219    Kto narusza przepi...
art. 220    § 1. Kto, będąc od...
art. 221    Kto wbrew obowiązk...
Rozdział XXIX Przestępstwa...
art. 222    § 1. Kto narusza n...
art. 223    § 1. Kto, działaj...
art. 224    § 1. Kto przemocą ...
art. 224a    Kto wiedząc, że za...
art. 225    § 1. Kto osobie up...
art. 226    § 1. Kto znieważa ...
art. 227    Kto, podając się z...
art. 228    § 1. Kto, w związk...
art. 229    § 1. Kto udziela a...
art. 230    § 1. Kto, powołują...
art. 230a    § 1. Kto udziela a...
art. 231    § 1. Funkcjonarius...
art. 231a    Z ochrony prawnej ...
Rozdział XXX Przestępstwa ...
art. 232    § 1. Kto przemocą ...
art. 233    § 1. Kto, składają...
art. 234    Kto, przed organem...
art. 235    Kto, przez tworzen...
art. 236    § 1. Kto zataja do...
art. 237    Przepis art. 233 §...
art. 238    Kto zawiadamia o p...
art. 239    § 1. Kto utrudnia ...
art. 240    § 1. Kto, mając w...
art. 241    § 1. Kto bez zezwo...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl