<< poprzednie
art. 43    § 1. Jeżeli ustaw...
art. 44    § 1. Sąd orzeka pr...
art. 45    § 1. Jeżeli sprawc...
art. 46    § 1. W razie skaz...
art. 47    § 1. W razie skaza...
art. 47a    (uchylony).
art. 48    Nawiązkę orzeka si...
art. 49    § 1. Odstępując od...
art. 49a    § 1. Organizacje s...
art. 50    Sąd może orzec pod...
art. 51    Sąd, uznając za ce...
art. 52    W wypadku skazania...
Rozdział VI Zasady wymiaru...
art. 53    § 1. Sąd wymierza ...
art. 54    § 1. Wymierzając k...
art. 55    Okoliczności wpływ...
art. 56    Przepisy art. 53, ...
art. 57    § 1. Jeżeli zachod...
art. 57a    § 1. Skaz...
art. 58    § 1. Jeżeli ustawa...
art. 59    § 1. Jeżeli przes...
art. 60    § 1. Sąd może zast...
art. 61    § 1. Sąd może odst...
art. 62    Orzekając karę poz...
art. 63    § 1. Na poczet orz...
Rozdział VII Powrót do prz...
art. 64    § 1. Jeżeli sprawc...
art. 65    § 1. Przepisy doty...
Rozdział VIII Środki związ...
art. 66    § 1. Sąd może waru...
art. 67    § 1. Warunkowe umo...
art. 68    § 1. Sąd podejmuje...
art. 69    § 1. Sąd może waru...
art. 70    § 1. Zawieszenie w...
art. 71    § 1. Zawieszając ...
art. 72    § 1. Zawieszając w...
art. 73    § 1. Zawieszając w...
art. 74    § 1. Czas i sposób...
art. 75    § 1. Sąd zarządza ...
art. 76    § 1. Skazanie uleg...
art. 77    § 1. Skazanego na ...
art. 78    § 1. Skazanego mo...
art. 79    § 1. Przepisy art....
art. 80    § 1. W razie warun...
art. 81    W razie odwołania ...
art. 82    § 1. Jeżeli w okr...
art. 83    Skazanego na karę ...
art. 84    § 1. Sąd może po u...
art. 84a    § 1. Obowiązek pow...
Rozdział IX Zbieg przestęp...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl