<< poprzednie
art. 34    O koncesję lub zez...
art. 35    Wniosek o udzielen...
art. 36    Wniosek o udzielen...
art. 37    Wniosek o udzielen...
art. 38    1. Wniosek o udzie...
art. 39    Wniosek o udzielen...
art. 40    1. Rozpatrzenie wn...
art. 41    1. Jedna koncesja ...
art. 42    Koncesja na prowad...
art. 43    1. Zezwolenie na p...
art. 44    Zezwolenie na urzą...
art. 45    Zezwolenie na urzą...
art. 46    Zezwolenie na urzą...
art. 47    Do koncesji i zezw...
art. 48    1. Podmiot posiada...
art. 49    1. Koncesji na pro...
art. 50    1. W przypadku gdy...
art. 51    1. Organ właściwy ...
art. 52    1. Każda zmiana w ...
art. 53    1. Każda zmiana w ...
art. 54    1. Po uzyskaniu zg...
art. 55    1. O dokonaniu inn...
art. 56    1. (uchylony). 2....
art. 57    Dokumenty dołączan...
art. 58    Organ udzielający ...
art. 59    Organ właściwy w s...
art. 60    1. Podmiot ubiegaj...
art. 61    1. Regulamin gry h...
art. 62    1. W przypadku nar...
art. 63    1. Podmiot jest ob...
art. 64    W przypadku gdy ok...
art. 65    1. Zabezpieczenie ...
art. 66    1. Podmiot ubiegaj...
art. 67    Minister właściwy ...
Rozdział 6 Opłaty
art. 68    1. Podmiot urządza...
art. 69    1. Opłata za udzie...
art. 70    Kwota bazowa dla d...
Rozdział 7 Podatek od gier...
art. 71    1. Podatnikiem pod...
art. 72    Podatek od gier st...
art. 73    Podstawę opodatkow...
art. 74    Stawka podatku od ...
art. 75    1. Podatnicy, z wy...
art. 76    Minister właściwy ...
art. 77    1. Organami podatk...
Rozdział 8 Sprawozdawczość...
art. 78    1. Podmioty prowad...
art. 79    1. Podmioty urządz...
Rozdział 9 Dopłaty
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl