Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W okresie do dnia ...
Art. 3    1. Podatnicy, inni...
Art. 4    W okresie do dnia ...
Art. 5    W przypadku usług ...
Art. 6    Do wniosków o zwro...
Art. 7    Podatników zarejes...
Art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl