Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 9...
Art. 3    W ustawie z dnia 6...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    W ustawie z dnia 1...
Art. 6    W ustawie z dnia 2...
Art. 7    W ustawie z dnia 1...
Art. 8    W ustawie z dnia 1...
Art. 9    W ustawie z dnia 2...
Art. 10    W ustawie z dnia 2...
Art. 11    W ustawie z dnia 2...
Art. 12    W ustawie z dnia 3...
Art. 13    W ustawie z dnia 2...
Art. 14    W ustawie z dnia 1...
Art. 15    W ustawie z dnia 1...
Art. 16    W ustawie z dnia 2...
Art. 17    1. Znosi się Proku...
Art. 18    1. Pierwszego po...
Art. 19    1. Prokurator Gene...
Art. 20    Do czasu powołania...
Art. 21    1. Krajowa Rada ...
Art. 22    Przepisy wykonawcz...
Art. 23    Minister Sprawiedl...
Art. 23a    W celu realizacji ...
Art. 24    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl