art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Tworzy się Komi...
art. 3    1. Rada Ministrów ...
art. 4    1. Przewodniczący ...
art. 5    1. Posiedzenia Kom...
art. 6    Szczegółowy sposób...
art. 7    1. Komitet przyjmu...
art. 8    Obsługę Komitetu z...
art. 9    W ustawie z dnia 3...
art. 10    W ustawie z dnia 7...
art. 11    W ustawie z dnia 8...
art. 12    W ustawie z dnia 4...
art. 13    W ustawie z dnia 6...
art. 14    W ustawie z dnia 2...
art. 15    W ustawie z dnia 2...
art. 16    W ustawie z dnia 3...
art. 17    1. Znosi się Komit...
art. 18    1. Należności i zo...
art. 19    1. Z dniem wejśc...
art. 20    1. Dyrektor genera...
art. 21    1. Dyrektor genera...
art. 22    Przepisy art. 19-2...
art. 23    1. Pracownicy urzę...
art. 24    Traci moc ustawa z...
art. 25    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl