art. 1    1. Ustawa okre...
art. 2    1. Osoba fizyczna,...
art. 3    1. Praktyka mo...
art. 4    Do praktyki nie ma...
art. 5    1. Praktykę odbywa...
art. 6    Podmiot przyjmując...
art. 7    Podmiot przyjmując...
art. 8    W ustawie z dnia 2...
art. 9    W ustawie z dnia 1...
art. 10    W ustawie z dnia 3...
art. 11    W ustawie z dnia 2...
art. 12    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl