Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Przepisy ustawy...
art. 4    1. Pracownikowi za...
art. 5    1. W razie zbiegu...
art. 6    Przedsiębiorca w p...
art. 7    Przedsiębiorca w p...
art. 8    1. Środki finansow...
Rozdział 2 Zasady przedłu...
art. 9    1. Jeżeli jest to ...
art. 10    1. Indywidualny ro...
art. 11    1. Pracownik opiek...
art. 12    1. Wymiar czasu pr...
art. 13    1. Okres zatrudni...
Rozdział 3 Zasady przyzna...
art. 14    1. Dysponent Fundu...
art. 15    1. Wniosek, o któr...
art. 16    1. Organ, o którym...
art. 17    1. W celu uzyskani...
art. 18    Świadczenia, o któ...
art. 19    Minister właściwy ...
art. 20    Dysponent Funduszu...
art. 21    W sytuacji gdy pom...
Rozdział 4 Zasady dofinan...
art. 22    1. Na wniosek prze...
art. 23    1. Przedsiębiorca ...
art. 24    1. W okresie szkol...
art. 25    1. Przedsiębiorca ...
art. 26    Minister właściwy ...
Rozdział 5 Zmiany w przep...
art. 27    W ustawie z dnia 2...
art. 28    W ustawie z dnia 1...
art. 29    W ustawie z dnia 2...
art. 30    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 6 Przepisy przej...
art. 31    W 2009 r. minister...
art. 32    Od dnia 1 stycznia...
art. 33    1. Pomocy, o które...
art. 34    1. Przedłużenie ok...
art. 35    1. Do umów o pracę...
art. 36    W roku 2009 i 2010...
art. 37    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl