Art. 1    W ustawie z dnia 8...
Art. 2    Do czasu zorganizo...
Art. 3    Do dnia 31 grudnia...
Art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl