art. 1    Ustawa reguluje tw...
art. 2    1. W celu wspieran...
art. 3    1. Do wpłat na Fun...
art. 4    1. Prezes Agencji:...
art. 5    1. Koszty związane...
art. 6    1. Podmioty określ...
art. 7    1. Środki finansow...
art. 8    1. Gospodarka fina...
art. 9    1. Środki finansow...
art. 10    Dla każdego z fund...
art. 11    1. Członków komisj...
art. 12    1. Do zadań komisj...
art. 13    1. Komisje zarządz...
art. 14    Na potrzeby realiz...
art. 15    W ustawie z dnia 1...
art. 16    W ustawie z dnia 2...
art. 17    1. Rok finansowy f...
art. 18    Minister właściwy ...
art. 19    1. Środki zgromadz...
art. 20    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl