Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 1    48) art. 86 i 87 ...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 1...
Art. 4    1. Podoficerowie i...
Art. 5    Żołnierz rezerwy p...
Art. 6    1. Żołnierze zawod...
Art. 7    1. W okresie 24 mi...
Art. 8    Sprawy wszczęte i ...
Art. 10    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl