<< poprzednie
Art. 46    W sprawach nieureg...
Rozdział 5 Podmioty uprawn...
Art. 47    Podmiotem uprawnio...
Art. 48    1. Podstawowym prz...
Art. 49    1. Podmiot uprawni...
Art. 50    1 Podmiot uprawnio...
Art. 51    1. Podmiot uprawni...
Art. 52    1. Podmiot uprawni...
Art. 53    1. Krajowa Rada Bi...
Art. 54    1. Skreślenie podm...
Art. 55    1. Do uchwał Krajo...
Rozdział 6 Warunki i zasad...
Art. 56    1. Biegły rewident...
Art. 57    Właściciel lub wsp...
Art. 58    1. Biegły rewident...
Art. 59    1. Biegły rewident...
Art. 60    1. Uzyskiwane prze...
Art. 61    1. Biegły rewident...
Art. 62    Jeżeli w trakcie w...
Rozdział 7 Nadzór publiczn...
Art. 63    1. Tworzy się Komi...
Art. 64    1. Do zadań Komisj...
Art. 65    1. W skład Komisji...
Art. 66    Większość członków...
Art. 67    1. Członków Komisj...
Art. 68    1. Kadencja Komisj...
Art. 69    1. Komisja Nadzoru...
Art. 70    1. Komisja Nadzoru...
Art. 71    1. Członkowie Komi...
Art. 72    1. Komisja Nadzoru...
Art. 73    1. Od decyzji admi...
Art. 74    1. W razie powzięc...
Art. 75    1. Czynności kontr...
Art. 76    Osoba przeprowadza...
Art. 77    1. Osoba przeprowa...
Art. 78    1. Kontrola jest p...
Art. 79    1. Ustaleń kontrol...
Art. 80    1. Z przeprowadzon...
Art. 81    1. Protokół kontro...
Art. 82    1. W terminie 14 d...
Art. 83    1. W zależności od...
Art. 84    W przypadku, o któ...
Art. 85    Minister właściwy ...
Rozdział 8 Czynności rewiz...
Art. 86    1. W jednostkach z...
Art. 87    1. Podmiot uprawni...
Art. 88    Podmiot uprawniony...
Art. 89    1. Kluczowy biegły...
Art. 90    Kluczowy biegły re...
Rozdział 9 Współpraca z in...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl