art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    1. Minister właści...
art. 3    Program operacyjny...
art. 4    Minister właściwy ...
art. 5    1. Zadania instytu...
art. 6    1. Minister właści...
art. 7    Generalny Inspekto...
art. 8    1. Minister właści...
art. 9    W ramach programu ...
art. 10    1. Wzór wniosku o ...
art. 11    1. Pomoc w ramach ...
art. 12    1. Pomoc w ramach ...
art. 13    1. Do postępowań w...
art. 14    1. Do postępowania...
art. 15    1. Umowa o dofinan...
art. 16    1. Lokalną strateg...
art. 17    1. Instytucja zarz...
art. 18    1. W sprawach doty...
art. 19    Minister właściwy ...
art. 20    1. Instytucje pośr...
art. 21    Wypłaty pomocy prz...
art. 22    1. W ramach realiz...
art. 23    Instytucja zarządz...
art. 24    1. Instytucja zarz...
art. 25    1. Instytucja zarz...
art. 26    1. Kontrole, o któ...
art. 27    1. Pomoc pobrana n...
art. 28    W ustawie z dnia 3...
art. 29    W ustawie z dnia 1...
art. 30    1. Załącznik do uc...
art. 31    Komitet Monitorują...
art. 32    1. Przepisy wykona...
art. 33    Pomoc przyznaną pr...
art. 34    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl