Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    Do kosztów prac ro...
Art. 4    1. Podatnicy, kt...
Art. 5    1. W latach podatk...
Art. 6    Ustawa ma zastosow...
Art. 7    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl