Art. 1    W ustawie z dnia 4...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    Do spraw wszczętyc...
Art. 4    Dotychczasowe prze...
Art. 5    Prezes Zakładu Ube...
Art. 6    W celu wykonania p...
Art. 7    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl