Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Przepisów ustawy n...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 4    Postępowanie w spr...
Rozdział 2 Bezpieczeństwo ...
art. 5    1. Za bezpieczeńst...
art. 6    1. Organizator zap...
art. 7    W przypadku organi...
art. 8    1. Osoby uczestnic...
art. 8a    1. Na imprezie mas...
art. 9    Organizator lub po...
art. 10    Organizator masowe...
art. 11    1. Organizator jes...
art. 12    1. Wojewoda może, ...
Rozdział 3 Bezpieczeństwo ...
art. 13    1. Organizator mec...
art. 14    1. Organizator mec...
art. 15    1. Sprzedaż biletu...
art. 16    Wstęp na mecz piłk...
art. 17    Minister właściwy ...
art. 18    Przepisy niniejsze...
Rozdział 4 Służby porządko...
art. 19    1. Członkowie służ...
art. 20    1. Służby porządko...
art. 21    1. Kierownik do sp...
art. 22    1. Służby porządko...
art. 23    Rada Ministrów okr...
Rozdział 5 Zezwolenia na p...
art. 24    Organem wydającym ...
art. 25    1. W celu przeprow...
art. 26    1. Organizator do ...
art. 27    Organ może zażądać...
art. 28    1. Właściwy miejsc...
art. 29    1. Organ wydaje ze...
art. 30    1. Jeżeli imprezy ...
Rozdział 6 Kontrola bezpie...
art. 31    1. Organ kontroluj...
art. 32    Organ wydaje decyz...
art. 33    1. Od decyzji orga...
art. 34    1. W przypadku neg...
art. 34a    1. Wojewoda może, ...
Rozdział 7 Zasady gromadze...
art. 35    1. Gromadzenie i p...
art. 36    1. Organem adminis...
art. 37    Do zadań Komendant...
art. 38    1. Podmiotami upra...
art. 39    Podmiotami zobowią...
art. 40    Zakres gromadzonyc...
art. 41    1. Podmioty zobowi...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl