art. 1    1. Rada gminy rozs...
art. 2    1. Wysokość środkó...
art. 3    1. Rada gminy może...
art. 4    1. Warunkiem prz...
art. 5    W ustawie z dnia 8...
art. 6    W 2009 r. rada gmi...
art. 7    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl