art. 1    Ustawa określa: ...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Konsultantem mo...
art. 4    1. Minister właści...
art. 5    1. W celu realizac...
art. 6    1. Wojewoda w poro...
art. 7    1. Kadencja konsul...
art. 8    1. W przypadku odw...
art. 9    Konsultanci: 1)...
art. 10    1. Do zadań konsul...
art. 11    Do zadań konsultan...
art. 12    1. Konsultanci w d...
art. 13    1. Roczny raport, ...
art. 14    1. Konsultant woje...
art. 15    1. Działalność kon...
art. 16    1. Minister właści...
art. 17    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl