art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Standardy akred...
art. 3    1. Podmiot udziela...
art. 4    1. Podmiot udziela...
art. 5    Minister właściwy...
art. 6    1. Rada składa się...
art. 7    1. Członek Rady je...
art. 8    1. Członek Rady po...
art. 9    1. Działalność Rad...
art. 10    Minister właściwy ...
art. 11    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl