art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Ustala się nast...
art. 3    1. Liczebność Sił ...
art. 4    1. Minister Obrony...
art. 5    1. Realizację prog...
art. 6    1. Źródłami finans...
art. 7    1. Na finansowanie...
art. 8    Agencja Mienia Woj...
art. 9    1. Do dnia 31 grud...
art. 10    Do dnia 31 grudnia...
art. 11    1. Tworzy się Fund...
art. 12    Na finansowanie pr...
art. 12a    1. Na zadania pub...
art. 13    (skreślony).
art. 14    1. Do dnia 31 grud...
art. 15    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl