Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Zadania administra...
art. 3    1. Wojewoda jest...
art. 4    Odrębne ustawy okr...
art. 5    Zasady organizacji...
art. 6    1. Wojewodę powo...
art. 7    1. Wojewoda wykonu...
art. 8    1. Prezes Rady M...
art. 9    1. Właściwy mini...
art. 10    Spory między wojew...
art. 11    Prezes Rady Minist...
art. 12    Wojewoda sprawuje ...
art. 13    1. Wojewoda wyko...
art. 14    W celu usprawnieni...
art. 15    1. Wojewoda nada...
art. 16    Szczegółową organi...
art. 17    Wojewoda, w celu r...
art. 18    1. W przypadkach...
art. 19    Wojewoda może upow...
art. 20    1. Wojewoda może...
art. 21    (uchylony).
Rozdział 2 Wojewoda jako p...
art. 22    Wojewoda odpowiada...
art. 23    1. Wojewoda: 1)...
art. 24    Wojewoda reprezent...
art. 25    1. Wojewoda może...
art. 26    1. Wojewoda w za...
art. 27    1. Wojewoda może...
Rozdział 3 Kontrola prowad...
art. 28    1. Wojewoda kont...
art. 29    (uchylony).
art. 30    (uchylony).
art. 31    (uchylony).
art. 32    (uchylony).
art. 33    (uchylony).
art. 34    (uchylony).
art. 35    (uchylony).
art. 36    (uchylony).
art. 37    (uchylony).
art. 38    (uchylony).
art. 39    (uchylony).
art. 40    (uchylony).
art. 41    (uchylony).
art. 42    (uchylony).
art. 43    (uchylony).
art. 44    (uchylony).
art. 45    (uchylony).
art. 46    (uchylony).
art. 47    (uchylony).
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl