Rozdział 1 Przepisy ogólne...
Art. 1    1. Tworzy się Kr...
Art. 2    1. Do zadań Kraj...
Art. 3    Minister Sprawiedl...
Art. 4    Do mienia i finans...
Rozdział 2 Organy Krajowej...
Art. 5    Organami Krajowej ...
Art. 6    1. Radę Programo...
Art. 7    1. Członkowie Ra...
Art. 8    1. Minister Spra...
Art. 9    Minister Sprawiedl...
Art. 10    1. Do zadań Rady...
Art. 11    1. Członkowie Ra...
Art. 12    1. Dyrektora Kraj...
Art. 13    1. Minister Spra...
Art. 14    1. Minister Spra...
Art. 15    1. Dyrektor Kraj...
Rozdział 3 Aplikacja ogóln...
Art. 16    1. Minister Spra...
Art. 16a    Minister Sprawiedl...
Art. 17    1. Nabór na apli...
Art. 18    1. Po przeprowad...
Art. 19    1. Dyrektor Kraj...
Art. 20    Dyrektor Krajowej ...
Art. 21    1. Przed przystą...
Art. 22    Aplikantem aplikac...
Art. 23    1. Dyrektor Kraj...
Art. 24    Przed objęciem obo...
Art. 25    1. Aplikacja ogó...
Art. 26    1. Warunkiem uko...
Art. 27    1. Osoba, która ...
Art. 28    1. Osoba, która ...
Art. 29    1. Dyrektor Kraj...
Art. 29a    1. Dyrektor Krajow...
Art. 30    Przed objęciem obo...
Art. 31    1. Aplikacja sędzi...
Art. 32    1. W trzydziesty...
Art. 33    1. Egzamin sędzi...
Art. 34    1. Dyrektor Kraj...
Art. 35    1. W terminie 30...
Art. 36    1. Aplikacja pro...
Art. 37    1. Członkom zesp...
Rozdział 4 Prawa i obowiąz...
Art. 38    Aplikant jest upra...
Art. 39    Do obowiązków apli...
Art. 40    1. Dyrektor Kraj...
Art. 41    1. Dyrektor Kraj...
Art. 42    1. Dyrektor Kraj...
Art. 43    Stypendium nie prz...
Art. 44    1. Aplikant, któ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl