Preambuła
Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    1. W stosunku do o...
Art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl