Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 1...
Art. 4    W ustawie z dnia 8...
Art. 5    W ustawie z dnia 2...
Art. 6    W ustawie z dnia 1...
Art. 7    Wojewoda może powi...
Art. 8    Do dnia przekazani...
Art. 9    Do czasu utworzeni...
Art. 10    Do czasu utworzeni...
Art. 11    Do czasu utworzeni...
Art. 12    Dotychczasowe prze...
Art. 13    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl