art. 1    Przedsiębiorcy mog...
art. 2    Izba gospodarcza j...
art. 3    Izby gospodarcze k...
art. 4    1. Izba gospodarcz...
art. 5    1. Izba gospodarcz...
art. 6    Właściwe organy ad...
art. 7    1. Izba gospodarcz...
art. 71    1. Izby gospodarc...
art. 8    1. Izby gospodarc...
art. 9    (skreślony).
art. 10    (skreślony).
art. 11    1. Izby gospodarcz...
art. 12    1. Krajowa Izba Go...
art. 121    1. Krajowa Izba Go...
art. 13    1. W razie stwierd...
art. 14    1. Majątek izby g...
art. 15    1. Traci moc dekre...
art. 16    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl