Dział I Przepisy ogólne
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1.Użyte w ustawie ...
art. 3    1. Do celów poboru...
art. 4    Ulgi i zwolnienia ...
art. 6    Do postępowań w sp...
art. 7    1. Jednostką współ...
art. 7a    W przypadku zawarc...
art. 7b    1. Wiążąca informa...
art. 7c    1. W przypadku wy...
Dział II Opodatkowanie akc...
art. 9    1. W przypadku ene...
art. 9a    1 W przypadku wy...
art. 9b    1.W przypadku susz...
art. 10    1. Obowiązek podat...
art. 11    1. W przypadku en...
art. 11a    W przypadku suszu ...
art. 12    Jeżeli nie można o...
Rozdział 2 Podatnik akcyzy...
art. 13    1. Podatnikiem akc...
art. 14    1. Organami podatk...
art. 15    1. Organami właści...
Rozdział 3 Rejestracja pod...
art. 16    1. Podmiot prowadz...
art. 16a    1.W przypadku sprz...
art. 17    1. Podmiotem repre...
art. 18    1. Właściwy naczel...
art. 19    1. Jeżeli podmiot ...
art. 20    Minister właściwy ...
Rozdział 4 Deklaracja poda...
art. 21    1. Podatnik jest o...
art. 21a    1. W przypadku wy...
art. 22    1. Z zastrzeżeniem...
art. 23    1. Zarejestrowani...
art. 24    1. W przypadku ene...
art. 24a    W przypadku suszu ...
art. 25    (uchylony)
art. 26    1. Minister właści...
Rozdział 5 Postępowanie w ...
art. 27    1. W przypadku imp...
art. 28    1. W zakresie nieu...
art. 29    Jeżeli zgodnie z p...
Rozdział 6 Zwolnienia
art. 30    1. Zwalnia się od ...
art. 31    1. Zwalnia się od...
art. 31a    1. Zwalnia się od...
art. 32    1. Zwalnia się od ...
art. 33    1. Zwalnia się od ...
art. 34    1. Zwalnia się od ...
art. 35    1. Zwalnia się od ...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl