Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    Podwyższenie wynag...
Art. 3    Kwota bazowa dla n...
Art. 4    Do czasu uchwaleni...
Art. 5    1. Wymiar zajęć, o...
Art. 6    Nauczyciele zatrud...
Art. 7    1. Nauczyciele, kt...
Art. 8    Dotychczasowe prze...
Art. 9    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl