Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    Sprawy dotyczące p...
Art. 6    1. Przepisy wykona...
Art. 7    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl