Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Przepisy usta...
art. 4    1. Rada Ministró...
Rozdział 2 Badania sanitar...
art. 5    1. Osoby przebyw...
art. 6    1. Obowiązkowym ...
art. 7    1. Badania lekar...
art. 8    1. Koszty badań ...
art. 9    1. W przypadku k...
art. 10    1. Osoby, u któr...
Rozdział 3 Zakażenia związ...
art. 11    1. Kierownicy za...
art. 12    1. Kierownicy za...
art. 13    1. Realizacja dz...
art. 14    1. Kierownicy sz...
art. 15    1. W skład zespo...
art. 16    1. Osoby inne ni...
Rozdział 4 Szczepienia och...
art. 17    1. Osoby, określ...
art. 18    1. Obowiązkowe s...
art. 19    1. Osoby lub gru...
art. 20    1. W celu zapobi...
art. 21    1. Lekarz lub fe...
Rozdział 5 Inne działania ...
art. 22    1. Właściciel, p...
art. 23    1. Podmiot wprow...
Rozdział 6 Postępowanie w ...
art. 24    1. Organy Państw...
art. 25    1. Główny Inspek...
art. 26    1. Lekarz, felcze...
art. 27    1. Lekarz lub fe...
art. 28    Lekarz lub felczer...
art. 29    1. Kierownik lab...
art. 30    1. Państwowi pow...
art. 31    1. Główny Inspek...
art. 32    1. Państwowy pow...
art. 33    1. W przypadku p...
art. 34    1. Obowiązkowej ...
art. 35    1. W przypadku p...
art. 36    1. Wobec osoby, ...
art. 37    1. Osoby podejrz...
art. 38    1. Koszty świadc...
art. 39    1. Lekarz sprawu...
art. 40    1. Obowiązkowemu...
art. 41    1. Osoba zakażon...
Rozdział 7 Działania admin...
art. 42    1. Minister właś...
art. 43    Jednostki, o który...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl